Startna lista


Startna lista bit će periodično osvježavana.

Prijavi se!

Prijavom za utrku natjecatelj/ica daje svoj pristanak i ovlašćuje organizatora za korištenje i reprodukciju fotografija načinjenih prije, za vrijeme i nakon utrka u sklopu Falkensteiner Punta Skala triatlona. Fotografije su samim time u potpunom vlasništvu organizatora koji ima pravo korištenja za vlastite potrebe.

Za dodatna pitanja, molimo obratite se na info@zadarhalf.com