Startnine


Prijave do 31.12. s licencom 600 kn    ostvari 50% popusta
bez licence 675 kn   ostvari 50% popusta 
Prijave do 28.02. s licencom 750 kn   ostvari 50% popusta 
bez licencee 825 kn   ostvari 50% popusta
Prijave do 10.04. s licencom 900 kn    ostvari 50% popusta
bez licence 975 kn    ostvari 50% popusta
Prijave do 25.04.

(bez startnog paketa)

s licencom 900 kn    ostvari 50% popusta
bez licence 975 kn    ostvari 50% popusta
Prijavi se!

Natjecatelji koji startnine uplate nakon 10.04. dobivaju samo startni broj, ne i startni paket.
Prijave neće biti moguće nakon 25.04.

Bankovne i kartičarske provizije plaća natjecatelj.


Prijavom natjecatelji/ce potvrđuju da su pregledani od strane liječnika, sposobni za natjecanje i odgovorni za vlastito zdravlje.

Prijave do 31.12. 800 kn     ostvari 50% popusta
Prijave do 28.02. 950 kn     ostvari 50% popusta
Prijave do 10.04. 1100 kn   ostvari 50% popusta
Prijave do 25.04.

(bez startnog paketa)

1100 kn   ostvari 50% popusta
Prijavi se!

Natjecatelji koji startnine uplate nakon 10.04. dobivaju samo startni broj, ne i startni paket.
Prijave neće biti moguće nakon 25.04.

Bankovne i kartičarske provizije plaća natjecatelj. 


Prijavom natjecatelji/ce potvrđuju da su pregledani od strane liječnika, sposobni za natjecanje i odgovorni za vlastito zdravlje.

Prijave do 10.04. 100 kn
Prijave do 25.04. 100 kn (bez startnog paketa)
Prijavi se!

Natjecatelji koji startnine uplate nakon 10.04. dobivaju samo startni broj, ne i startni paket.
Prijave neće biti moguće nakon 25.04.

Bankovne i kartičarske provizije plaća natjecatelj. 

Prijavom natjecatelji/ce potvrđuju da su pregledani od strane liječnika, sposobni za natjecanje i odgovorni za vlastito zdravlje.

Prijave do 10.04.  s licencom 50 kn
 bez licence 75 kn
Prijave do 25.04.  s licencom 50 kn (bez startnog paketa)
 bez licence 75 kn (bez startnog paketa)
Prijavi se!

Natjecatelji koji startnine uplate nakon 10.04. dobivaju samo startni broj, ne i startni paket.
Prijave neće biti moguće nakon 25.04.

Bankovne i kartičarske provizija plaća natjecatelj. 

Prijavom natjecatelji/ce potvrđuju da su pregledani od strane liječnika, sposobni za natjecanje i odgovorni za vlastito zdravlje.